Asset Publisher Asset Publisher

Ile drewna z naszych lasów jest spalane ?

W związku z tym, że pojawia się wiele nieprawdziwych informacji na temat spalania drewna z naszych lasów przedstawiamy Państwu jak to wygląda w naszym nadleśnictwie.

Średnio 10% ( około 8 tys. m3.) pozyskanego przez nas drewna jest przeznaczane na cele opałowe. Jest to głównie drewno przeznaczone do opalania domów tzw. opał, który wykupują mieszkańcy Bydgoszczy i okolic. Jest to drewno, którego nie da się użyć do innych celów, nawet do produkcji papieru. Z całej puli drewna przeznaczonego rocznie do spalania około 3 tys. m3 odpadów pozrębowych (gałęzi) kupują od nas firmy, które przygotowują z niego materiał do produkcji energii odnawialnej np. w elektrowniach. Drewno to dawniej również przeznaczano na cele opałowe.


Drewno przeznaczone do spalania jest o wiele tańsze niż tzw. drewno użytkowe. Dlatego drewna użytkowego, które kosztuje od 250 do 3000 zł za 1 m3 nie opłaca się jego nabywcom spalać. Przy jego przetwarzaniu powstają odpady drzewne: pył, trociny, wióry, zrębki - to już nie odpady, a pełnowartościowy surowiec energetyczny, spalany najczęściej na miejscu oraz przeznaczany do sprzedaży przez firmy drzewne. Tak powstaje między innymi pellet, czyli sprasowane pod dużym ciśnieniem trociny i pył drzewny. Zalety pelletu to: niska wilgotność,  łatwy transport, mała ilość popiołu (około 5%).


Drewno jest surowcem odnawialnym pod warunkiem prowadzenia trwałej i nowoczesnej gospodarki leśnej. Spalanie drewna w nikłym stopniu narusza bilans dwutlenku węgla w naturalnym obiegu. Ilość wydzielonego CO2 w czasie spalania drewna jest równa ilości tego gazu przyswojonego w procesie wzrostu drzewa. Spalanie drewna w odpowiedniej temperaturze (do 1200 Co, piroliza) minimalizuje ilość szkodliwych substancji zawartych w gazach spalinowych. Redukuje również ilość popiołu do 0,5 % pierwotnej masy. Popiół ten jest łatwy do wykorzystania i nie jest szkodliwy, może być używany nawet jako nawóz w ogrodnictwie.


Podsumowując, przeznaczenie drewna na opał, czy jak teraz się mówi do spalania, nie ma tendencji wzrostowej i jest na stałym poziomie, a nawet jego zużycie się zmniejsza. Obejmuje ono wykorzystanie części drewna na cele ogrzewania domów przez mieszkańców oraz niewielką ilość, najcieńszego drewna i gałęzi, na tzw. wkład zielony w elektrowniach do produkcji prądu.

 

 


Sprzedaż drewna

Nadleśnictwo Bydgoszcz oferuje w ciągłej sprzedaży drewno wielkowymiarowe, średniowymiarowe i małowymiarowe gatunków iglastych i liściastych.

Informację o bieżącym asortymencie drewna uzyskać można w dziale sprzedaży nadleśnictwa, pod numerami telefonów:

  • tel. +48 52 38 17 390
  • tel. +48 52 38 17 391

Polecamy kontakt z naszymi leśnictwami, w celu zapoznania się z ofertą sprzedaży drewna użytkowego i opałowego możliwie blisko od miejsca Państwa zamieszkania.