Asset Publisher Asset Publisher

Regulamin miejsca odpoczynku

REGULAMIN MIEJSCA ODPOCZYNKU

 

Las pełni wiele funkcji i zaspokaja potrzeby różnych grup użytkowników.
Aby nie uszczuplić jego zasobów, granice swobody użytkowania określają normy prawne, kulturowe i zasady współżycia społecznego obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 1. Regulamin miejsca odpoczynku określa warunki korzystania z miejsc odpoczynku zarządzanych przez Nadleśnictwo Bydgoszcz
 2. Każda osoba korzystająca z miejsca odpoczynku wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Miejsce odpoczynku jest dostępne we wszystkie dni w roku – z wyjątkiem obowiązujących okresowych zakazów wstępu do lasu.
 4. Miejsce odpoczynku nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty mienia, ponosi wyłącznie  osoba korzystająca z miejsca postoju.
 5. Każda z osób korzystających z miejsca odpoczynku, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
 6. Osobom korzystającym z miejsca odpoczynku zabrania się w szczególności:

 

 1. niszczenia infrastruktury,
 2. zaśmiecania terenu,
 3. wyrzucania odpadów domowych i  komunalnych do koszy  na śmiecie znajdujących się na miejscu postoju,
 4. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca odpoczynku,  
 5. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów,
 6. puszczania luzem zwierząt domowych,
 7. rozstawiania namiotów,
 8. korzystania z miejsca odpoczynku w inny sposób niż zgodnie z przeznaczeniem.

 

 1. Zabrania się rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie miejsca postoju.
 2. Należy korzystać z wyposażenia miejsca odpoczynku w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 3. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu odpoczynku proszę zgłaszać do biura Nadleśnictwa Bydgoszcz tel. 52 381 41 08

 

Numery alarmowe:

Centrum Powiadamiania Ratunkowego: 112

Straż pożarna: 998

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny Nadleśnictwa Bydgoszcz (od kwietnia do października): 52 381 73 97