Asset Publisher Asset Publisher

Tablica 8 - Regulamin

Przed nami znajduje się regulamin Leśnej Ścieżki Dydaktycznej w Białych Błotach. Zapoznaj się z nim uważnie i zapamiętaj zasady!

Musimy pamiętać o tym, że w lesie to my jesteśmy gośćmi i powinniśmy zachować się jak na gościa przystało.

 

W LESIE ZABRANIA SIĘ

    Ruchu pojazdów poza drogami publicznymi.

    Parkowania i biwakowania poza miejscami wyznaczonymi.

    Zakłócania spokoju.

    Rozniecania ognia i palenia tytoniu.

    Wyprowadzania psów bez smyczy.

    Stresowanie, płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania zwierząt.

    Zaśmiecania i zanieczyszczania gleby i wód.

    Rozkopywania gruntu i rozgarniania ściółki.

    Niszczenia drzew, krzewów i innych roślin.

    Niszczenia urządzeń i obiektów turystycznych oraz tablic i znaków informacyjnych.