Asset Publisher Asset Publisher

Tablica 29 - Ols

Przed nami rozrasta się piękny las olszowy, zwany olsem, na charakterystycznych dla niego glebach bagiennych. Możemy tu zauważyć olsze czarne pochodzenia odroślowego. Oznacza to, że wyrosły one z pniaków ściętych drzew. Jest to jeden ze sposobów odnowienia lasu, który jest obecnie rzadko stosowany. Olsy odgrywają ważą rolę w regulowaniu mikroklimatu i wilgotności siedlisk, i z tego właśnie powodu są otaczane przez leśników wyjątkową troską.