Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Na gruntach będących w zarządzie Nadleśnictwa Bydgoszcz znajduje się 41 pomników przyrody objętych ochroną konserwatorską

W myśl ustawy o ochronie przyrody pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia, o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, w szczególności okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. 

 

Wykaz pomników przyrody na gruntach zarządznych przez Nadleśnictwa Bydgoszcz

Numer pomnika

w wykazie

Leśnictwo

Adres leśny

Gatunek

Uwagi

21

Bielice

12-02-1-02-343   -d   -00

Wisienka karłowata

powierzchniowy 0,01 ha

70

Emilianowo

12-02-1-03-12    -o   -00

Dąb szypułkowy

 

18

Lipniki

12-02-1-04-154   -k   -00

Dąb szypułkowy

 

16

Lipniki

12-02-1-04-230   -k   -00

Lipa drobnolistna

 

19

Lipniki

12-02-1-04-230   -k   -00

Lipa drobnolistna

 

Lipniki

12-02-1-04-230   -l   -00

Kasztanowiec zwyczajny

 

20

Łochowo

12-02-1-05-102   -b   -00

Dąb szypułkowy

 

89

Potulice

12-02-1-07-185   -h   -00

Dąb bezszypułkowy

grupa dębów (15)

90

Potulice

12-02-1-07-185   -i   -00

Dąb bezszypułkowy

grupa dębów (17)

88

Potulice

12-02-1-07-185   -n   -00

Dąb szypułkowy

Dąb Władysława Szafera

106

Smolno

12-02-1-08-569   -a   -00

Dąb szypułkowy

 
 


Obiekty te zostały objęte ochroną na mocy Rozporządzenia nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie Województwa Bydgoskiego oraz Uchwałą Rady Gminy Białe Błota z dnia 7 lutego 2008 r.

 

Do najokazalszych pomników należy 900 letni dąb imienia Władysława Szafera w Potulicach.