Asset Publisher Asset Publisher

Doskonalenie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

W dniu 24 lutego br. w siedzibie Nadleśnictwa Solec Kujawski odbyło się spotkanie dotyczące prowadzenia nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

W spotkaniu udział wzięli: Zbigniew Łuczak Wicestarosta bydgoski wraz z Zygmuntem Michalakiem, Dyrektorem Wydziału Ochrony Środowiska oraz Nadleśniczowie Nadleśnictw: Bydgoszcz, Cierpiszewo, Solec Kujawski, Różanna, Toruń i Żołędowo.

Głównym tematem spotkania było podpisanie protokołów do porozumień w sprawie powierzenia nadleśniczym niektórych zadań starosty z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Powyższe protokoły dotyczyły stawki za prowadzenie nadzoru oraz wskazania nowej powierzchni lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Ponadto w trakcie spotkania omówiono wyniki kontroli nadzoru w nadleśnictwach za rok 2012 oraz bieżącą współpracę.