Asset Publisher Asset Publisher

Tablica 48 - Drzewa naszych lasów

W lasach Nadleśnictwa Bydgoszcz bez dwóch zdań króluje sosna zwyczajna. Jednak wytrawni wędrowcy znajdą tu wszystkie gatunki drzew, które występują na terenach nizinnych Polski.

Duży udział lasów sosnowych nie wynika jednak z chęci sadzenia jednogatunkowych drzewostanów, ani szczególnemu zamiłowaniu Leśników do tego gatunku.

Na ubogich siedlisk występujących na naszym terenie szansę na rozwój ma przede wszystkim drzewostan sosnowy z udziałem brzozy i domieszką dębu czy buka. W żyźniejszych częściach lasu znajdziemy także wiąz i jesion. Bydgoskie lasy są więc zbliżone do naturalnie występujących na tego typu glebach.