Asset Publisher Asset Publisher

Tablica 34 - Struga młyńska

Stoimy przy dopływie Strugi Młyńskiej, oba te cieki przepływają przez tereny leśne i odprowadzają wody do Kanału Bydgoskiego. Czysta woda Strugi wpływa pozytywnie na żyjące w niej i jej pobliżu zwierzęta i roślina, a także ma znaczenie dla wzrostu sąsiadujących drzewostanów.

Niestety tereny naszego nadleśnictwa położone są w strefie szkodliwego oddziaływania przemysłowych zanieczyszczeń powietrza. Problemem okazują się także ludzie, którzy wywożą do lasu różnego rodzaju śmieci, w tym substancje silnie toksyczne i odpady, które rozkładają się bardzo długo. Zatruwając środowisko nie tylko niszczą walory krajobrazu, ale także zaburzają ład i spokój mieszkańców lasu, utrudniając ich życie, i często doprowadzając do ich chorób i śmierci.