Asset Publisher Asset Publisher

Tablica 21 - Mała retencja

W Polsce, mimo małych zasobów czystej, słodkiej wody, przed laty popularny stał się szkodliwy proces osuszania bagien, a także prostowanie i pogłębianie rzek, strumyków, zasypywanie dołów i nierówności. Doprowadziło to do zniszczenia naturalnej retencji stworzonej przez naturę.

Na obniżenie poziomu wód podziemnych duży wpływ mają również głębokie odwodnienia przemysłowe oraz pobór wód do celów komunalnych.

Lasy Puszczy Bydgoskiej są dodatkowo narażone na suszę, ze względu na bardzo małą ilość opadów atmosferycznych. Mimo, iż nie mamy na to wpływu, staramy się robić wszystko, aby spowolnić odpływ wód z terenów leśnych. Wykonujemy więc zapory na strumykach, ciekach wodnych, rowach i kanałach. Leśnicy doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak cenna i niezbędna jest woda dla roślin i zwierząt tworzących ekosystem lasy. Zależy nam więc na tym aby zatrzymywać i magazynować (retencjonować) wodę opadową, a także, usilnie staramy się chronić wilgotne siedliska oraz zalesienia i zadrzewienia- nawet wokół niewielkich zbiorników wodnych.