Asset Publisher Asset Publisher

Łowiectwo

Łowiectwo to pasja, która towarzyszy człowiekowi od pradawnych czasów. Dzisiaj nie służy ona li tylko zaspokojeniu pierwotnych instynktów, lecz jest sposobem na ucieczkę od problemów dnia codziennego, zbliżeniem się do natury.

 
Teren Nadleśnictwa Bydgoszcz podzielony jest na 7 obwodów łowieckich, dzierżawią je koła zrzeszające blisko 200 myśliwych, prowadzących pod nadzorem Nadleśnictwa racjonalną gospodarkę łowiecką, polegającą na hodowli, jak również pozyskaniu zwierzyny. Koła łowieckie gospodarują na prawie 15 tysiącach hektarów lasów, 11 tysiącach hektarów pól oraz około 600 hektarów wód stojących i płynących.
 
Rokrocznie w okresie zimowym członkowie kół pomagają zwierzynie przetrwać trudny okres wywożąc niemal 150 ton karmy, zarówno suchej w postaci siana, sianokiszonki, jak również treściwej i soczystej - kukurydzy, buraków cukrowych czy marchwi.
 
Paśnik w leśnictwie Lipniki (fot. Jarosław Chłąd).    Karma w drodze do "leśnej stołówki" (fot.Jarosław Chłąd).
 
Myśliwi wielokrotnie również wstrzymują się od wykonywania polowania, w czasie gdy warunki atmosferyczne znacznie utrudniają zwierzynie byt.
 
Głównymi gatunkami zwierzyny łownej występującymi w lasach nadleśnictwa są:
  • jeleń szlachetny – jego ilość szacowana jest na blisko 350 sztuk;
  • sarna – najmniejszego z jeleniowatych, zinwentaryzowano niemal 700 sztuk;
  • dzik – w lasach i na polach wokół nich występuje około 200 sztuk czarnego zwierza;
  • lis – liczebność tego pospolitego drapieżnika szacuje się na około 200 osobników.
Sporadycznie spotyka się migrujące z sąsiednich obwodów daniele. Przylatują i wywodzą lęgi dzikie kaczki. Na łąkach i polach zadomowiły się bażanty, których populację zasilają myśliwi z kół gospodarujących na obwodach z przewagą terenów odkrytych, wpuszczając zakupione wcześniej młode ptaki.
 
Spośród innych krajowych drapieżników, widywane są wilki, które na stałe zadomowiły się na terenie Puszczy Bydgoskiej i sporadycznie pojawiają się we wschodniej części nadleśnictwa, siejąc popłoch wśród roślinożernych mieszkańców puszczy. 
 
Innym gatunkiem, który odwiedza podbydgoskie lasy jest łoś, przemieszczający się po całym obszarze nadleśnictwa, powodujący duże szkody w młodym drzewostanie i niestety często padający ofiarą ruchu kołowego. Liczna sieć dróg krajowych i linii kolejowych, przecinająca teren nadleśnictwa powoduje ponadto podzielenie naturalnego środowiska na niewielkie kompleksy i zakłóca procesy migracji dzikich zwierząt. Liczne są przypadki kolizji zwierząt z pędzącymi pojazdami, najczęściej kończące się tragicznie dla mieszkańców lasu.