Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie terenowe pracowników Nadleśnictw Brodnica i Bydgoszcz

Terenowe szkolenia leśniczych i pracowników biurowych zajmujących się gospodarką leśną zainicjowane zostały kilka lat temu przez Dyrektora RDLP w Toruniu i są rokrocznie kontynuowane. Mają one na celu spotkanie i wymianę doświadczeń leśników z różnych stron toruńskiej Dyrekcji.

Ostatniego dnia czerwca pracownicy naszego nadleśnictwa uczestniczyli w wyjazdowym szkoleniu z hodowli i zagospodarowania lasu. Tym razem gościliśmy w Nadleśnictwie Brodnica, gdzie w trakcie wspólnego przejazdu po lesie, omawiane były bieżące problemy wynikające ze zmieniających się przepisów i porównywane warunki prowadzenia gospodarki leśnej w obu nadleśnictwach.

 

Tym razem mogliśmy przekonać się jak skomplikowana jest gospodarka leśna na malowniczych, ale wymagających terenach Pojezierza Brodnickiego. Zdecydowanie bogatsze siedliska od tych spotykanych w Puszczy Bydgoskiej sprawiają, że wyhodowanie nowego pokolenia lasu wymaga więcej nakładów i pracy, ale jednocześnie daje większe pole do popisu dla leśniczego. Ze względu na liczne jeziora i łączące je cieki wodne, brodnicki las narażony jest także na szkody, które w naszym nadleśnictwie są znikome. Mowa tu o szkodach wyrządzanych przez bobry. Bywa, że owoc kilkunasto, czy nawet kilkudziesięciotletniej pracy leśników znika pod siekaczami gryzoni w ciągu kilku dni. Problemem, który łączy nasze nadleśnictwa, są szkody od łosi. Niestety dzięki ich zwiększającej się populacji prawdopodobnie z roku na rok będą one większe.

Podczas szkolenia poruszane również były kwestie udostępniania i turystycznego zagospodarowania lasu. Oba nadleśnictwa są intensywnie odwiedzane przez poszukujących odpoczynku ludzi. Jednak charakterystyka ruchu turystycznego jest inna. Podbydgoskie lasy odwiedzane są głównie przez zbieraczy grzybów i amatorów aktywnego wypoczynku na łonie natury. Natomiast wokół Brodnicy więcej jest osób poszukujących chwili dłuższego oddechu. Niemniej zarówno jednych jak i drugich należy odpowiednio w lesie ugościć i zapewnić odpowiednie warunki do wypoczynku.

Pragniemy podziękować pracownikom Nadleśnictwa Brodnica za gościnę i możliwość spojrzenia na las z trochę innej perspektywy.