Lista aktualności Lista aktualności

Rzadkie gatunki zwierząt częstsze pod Bydgoszczą

W Puszczy Bydgoskiej gościmy rodzinę łosi i watachę wilków. Czy zabawią u nas dłużej?

Lasy naszego nadleśnictwa, przylegające do granicy Bydgoszczy, to ważny korytarz migracyjny dla zwierząt, określony obszarowo w sieci ekologicznej ECONET jako korytarz o znaczeniu międzynarodowym. W związku z tym nasze lasy są często lecz krótkotrwale odwiedzane przez rzadkie i chronione gatunki zwierząt. Przemieszczanie się zwierząt odbywa się szczególnie szybko we fragmentach lasów podmiejskich. Aktualnie możemy obserwować zmianę tej tendencji w postaci rodziny łosi, która zatrzymała się u nas już w grudniu ubiegłego roku. Dwie łosze, byk i dwa cielaki bytują w leśnictwie Zielonka.

Jeszcze bardziej cieszącą nowością podbydgoskich lasów jest wataha wilków składająca się z czterech osobników, która zadomowiła się w na terenie leśnictw: Bielice, Emilianowo, Zielonka i Lipniki. Ostatnio ślady jej działalności zauważyliśmy na poletkach łowieckich w leśnictwie Bielice, tuż obok płyty bydgoskiego lotniska. Po wilczej uczcie pozostały jedynie resztki upolowanej przez drapieżniki łani.